| 
 | 
 
 

Mgr. et MgA. Eva Vápenková

*20. 11. 1979 v Praze

 

 

v z d ě l á n í

2003 - 2009   Ústav pro Dějiny umění Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

 

2009 - 2015   Akademie výtvarných umění v Praze

    2009 - 2013   Ateliér Restaurování výtvarných děl malířských / prof. Karel Stretti

    2013 - 2015   Ateliér Grafika I / prof. Jiří Lindovský

 

 


Workshop Kamenopis vedený Mikolášem Axmannem 28.-29.4. 2014 na AVU, Praha

Sympozium Linorytu, 24.-31.10. 2014, Klenová     

Sympozium Alšovy jihočeské galerie, "Krajina posedlá tmou", 29.9. - 6.10. 2019, Frantoly

 

 

 

 

Ladislav Čepelák (Studentská grantová soutěž - Specifický vysokoškolský výzkum, 2014)

                               publikace: Ladislav Čepelák / Proměny krajinného motivu (AVU Praha, 2015)  lze zakoupt zde

o c e n ě n í

2015   Ateliérová cena

2016   Cena Nadace Hollar (XXII. Festival komorní grafiky)

od 2016 členkou Sdružení českých umělců grafiků Hollar